Oběhový sytém mazání je určen k mazání, nebo často i k chlazení ložisek s velkým požadavkem na spotřebu oleje. K dopravování oleje a vytvoření potřebného tlaku slouží často zubová, nebo pístová čerpadla se zásobníkem oleje, kombinovaná s chladičem, snímači teploty a tlaku a filtrační jednotkou. K rozdělování a dávkování oleje slouží následující prvky: škrtící ventily regulovatelné nebo pevné, spínače kontroly průtoku, regulátory průtoku, progresivní rozdělovače, víceokruhová čerpadla. Olej je dopravován pomocí dopravních čerpadel ze záchytné vany do dvojitého filtru s opticko-elektrickým snímačem zanesení.

Filtr se skládá ze dvou samostatných částí a díky tomu lze za provozu čistit jednu část a druhou filtrovat olej. Z filtru je olej veden do olejovo-vzduchového chladiče vybaveného větrákem, který je automaticky spínán podle teploty oleje. Z chladiče je olej rozveden k tělesům se škrtícími ventily, které rozdělují množství oleje do jednotlivých mazaných míst. Množství oleje je na tělesech plynule nastavitelné, každá deska se škrtícím ventilem je dále vybavena kontrolním spínačem průtoku připojeným k řídícímu přístroji. K tlakovému rozvodu jsou dále připojeny snímače teploty a tlaku oleje. Na konci rozvodu je škrtící ventil, kterým se reguluje přepouštění oleje do přepadu.

  • otevíráním škrtícího ventilu se v systému snižuje tlak oleje, více oleje teče do přepadu a do mazaných míst se dostává méně oleje
  • zavíráním ventilu se do mazaných míst dostává více oleje

Katalogový list
Centrální mazací systémy