Dávkovacie zariadenie s vretenovými čerpadlami V-MIX New

09. 01. 2023

Zariadenie V-MIX s vretenovými čerpadlami slúži na miešanie a dávkovanie epoxidových živíc, polyuretánov, silikónov, metakrylátov. V-MIX zariadenie je použiteľný všade tam, kde materiály idú miešať statickým zmiešavačom. Toto zariadenie je vhodné ako pre malosériovú výrobu, tak je možné ho spojiť s robotickými pracoviskami. V prevedení, kedy je rotor potiahnutý vrstvou DLC je možné zariadenie použiť na teplo vodivé pasty ako je napríklad GAP FILLER.   Doprava materiálu:   Zariadenie V-MIX je štandardne...

všechny aktuality viace informacií


LUBTEC našim zákazníkom zabezpečuje:

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo v celom rozsahu mazacích, dávkovacích a zmiešavacích technológií.

Spracovanie dokumentácií

Spracovanie projektových, konštrukčných a obchodno-technických dokumentácií (hydraulická, pneumatická a elektrická schéma, výpočty, kusovníky, návody na obsluhu a údržbu, zoznamy náhradných dielov, revízne správy atď.) k jednotlivým obchodným prípadom.

Montáž, technický dozor

Kompletnú montáž, technický dozor nad montážou u výrobcu alebo užívateľa vrátane uvedenia do prevádzky, nastavenie, zaškolenie obsluhy a kontrola spustenia zariadenia.

Servisné zmluvy

Servisné zmluvy na celkovú údržbu a opravu, na diagnostické prehliadky atď.

Záručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.

Pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.


Kde všade stretneme značku LUBTEC:

automobilový priemysel

výroba elektrického náradia

výroba spotrebnej elektroniky

elektrotechnický priemysel

výroba strojov a zariadení

farmaceutický priemysel

sklársky priemysel

papierenský priemysel

letecký priemysel

lodný priemysel

Videa zariadení na YouTube

Lubtec