Nový pomocník do našej výroby New

14. 05. 2024

Do našej výroby nám pribudol nový pomocník na výrobu komponentov do našich dávkovacích ventilov, a to konkrétne dlho-točivý automat DMG SPRINT 20-5 s podávačom tyčí IEMCA. Tento sústruh sme zaobstarali, aby sme pokryli vysoký dopyt po našich dávkovacích komponentoch a je určený pre vysokokapacitnú výrobu veľmi malých súčiastok predovšetkým piestkov a ihiel do nami vyrábaných ventilov. Touto investíciou, zefektívnime výrobu a skrátime dodacie lehoty našich výrobkov, od zadania do výroby po...

všechny aktuality viace informacií


LUBTEC našim zákazníkom zabezpečuje:

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo v celom rozsahu mazacích, dávkovacích a zmiešavacích technológií.

Spracovanie dokumentácií

Spracovanie projektových, konštrukčných a obchodno-technických dokumentácií (hydraulická, pneumatická a elektrická schéma, výpočty, kusovníky, návody na obsluhu a údržbu, zoznamy náhradných dielov, revízne správy atď.) k jednotlivým obchodným prípadom.

Montáž, technický dozor

Kompletnú montáž, technický dozor nad montážou u výrobcu alebo užívateľa vrátane uvedenia do prevádzky, nastavenie, zaškolenie obsluhy a kontrola spustenia zariadenia.

Servisné zmluvy

Servisné zmluvy na celkovú údržbu a opravu, na diagnostické prehliadky atď.

Záručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.

Pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.


Kde všade stretneme značku LUBTEC:

automobilový priemysel

výroba elektrického náradia

výroba spotrebnej elektroniky

elektrotechnický priemysel

výroba strojov a zariadení

farmaceutický priemysel

sklársky priemysel

papierenský priemysel

letecký priemysel

lodný priemysel

Videa zariadení na YouTube

Lubtec