Predstavujeme nové miešacie a dávkovacie zariadenia M-MIX pre malosériovú výrobu New

01. 11. 2022

Zariadenie M-MIX je ekonomicky výhodné a spoľahlivé 2 K zmiešavacie zariadenie používané na miešanie a dávkovanie epoxidových živíc, polyuretánov, silikónov, metakrylátov. M-MIX je použiteľný všade tam, kde je možné materiály zmiešať statickým alebo staticko-dynamickým zmiešavačom. Toto zariadenie je vhodné pre malosériovú výrobu s veľmi malými dávkami.   Doprava matriálu:   Zariadenie M-MIX je štandardne vybavené tlakovými zásobníkmi s objemom 8 a 4 litre, na požiadanie je možné...

všechny aktuality viace informacií


LUBTEC našim zákazníkom zabezpečuje:

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo v celom rozsahu mazacích, dávkovacích a zmiešavacích technológií.

Spracovanie dokumentácií

Spracovanie projektových, konštrukčných a obchodno-technických dokumentácií (hydraulická, pneumatická a elektrická schéma, výpočty, kusovníky, návody na obsluhu a údržbu, zoznamy náhradných dielov, revízne správy atď.) k jednotlivým obchodným prípadom.

Montáž, technický dozor

Kompletnú montáž, technický dozor nad montážou u výrobcu alebo užívateľa vrátane uvedenia do prevádzky, nastavenie, zaškolenie obsluhy a kontrola spustenia zariadenia.

Servisné zmluvy

Servisné zmluvy na celkovú údržbu a opravu, na diagnostické prehliadky atď.

Záručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.

Pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.


Kde všade stretneme značku LUBTEC:

automobilový priemysel

výroba elektrického náradia

výroba spotrebnej elektroniky

elektrotechnický priemysel

výroba strojov a zariadení

farmaceutický priemysel

sklársky priemysel

papierenský priemysel

letecký priemysel

lodný priemysel

Videa zariadení na YouTube

Lubtec