Dodávame kompletné riešenie dávkovacej techniky New

30. 11. 2023

Pre aplikácie mazacích tukov, tmelov, olejov má firma LubTec kompletné riešenie od dopravy materiálu až po konečnú aplikáciu – dávkovanie. Ponúkame veľmi široký sortiment dopravných, čerpadiel, regulátorov tlaku, výstupných a dávkovacích ventilov, ktoré vyrábame na vlastných moderných CNC strojoch. Neponúkame len komponenty, ale kompletné riešenie, kde pred tým, než ho dodáme, vykonáme aplikačný test.   Ako postupujeme?   Zákazník nám najskôr zašle dopyt, kde je uvedené,...

všechny aktuality viace informacií


LUBTEC našim zákazníkom zabezpečuje:

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo v celom rozsahu mazacích, dávkovacích a zmiešavacích technológií.

Spracovanie dokumentácií

Spracovanie projektových, konštrukčných a obchodno-technických dokumentácií (hydraulická, pneumatická a elektrická schéma, výpočty, kusovníky, návody na obsluhu a údržbu, zoznamy náhradných dielov, revízne správy atď.) k jednotlivým obchodným prípadom.

Montáž, technický dozor

Kompletnú montáž, technický dozor nad montážou u výrobcu alebo užívateľa vrátane uvedenia do prevádzky, nastavenie, zaškolenie obsluhy a kontrola spustenia zariadenia.

Servisné zmluvy

Servisné zmluvy na celkovú údržbu a opravu, na diagnostické prehliadky atď.

Záručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.

Pozáručný servis

Záručný a pozáručný servis, náhradné diely po celú dobu technicko-ekonomickej životnosti.


Kde všade stretneme značku LUBTEC:

automobilový priemysel

výroba elektrického náradia

výroba spotrebnej elektroniky

elektrotechnický priemysel

výroba strojov a zariadení

farmaceutický priemysel

sklársky priemysel

papierenský priemysel

letecký priemysel

lodný priemysel

Videa zariadení na YouTube

Lubtec