Dávkovací technologie LubTec

Firma LubTec s.r.o. již od roku 1996 projektuje a staví 1K dávkovací zařízení podle individuálních potřeb zákazníků. 1K dávkovací zařízení firmy LubTec řeší pro zákazníky celou problematiku dávkování od dopravy materiálu, přes jeho regulaci, kontrolu, řízení a vlastní dávkování. Díky našim velkým zkušenostem a know-how navrhneme a zkonstruujeme speciální aplikátory a adaptéry pro požadovanou aplikaci. Při stavbě 1 K zařízení používáme převážně komponenty vlastní konstrukce a výroby.

1K zařízení firmy LubTec zpracovávají:

 • oleje
 • mazací tuky
 • barvy
 • silikony
 • pasty
 • lepidla
 • epoxidy

1K zařízení firmy LubTec realizují:

 • nanášení housenky
 • nanášení bodů bezkontaktní metodou
 • zalévání
 • plošný nástřik
 • laminování
 • těsnění
Dávkovací technologie LubTec

Jednoduchý příklad 1K dávkování: Pneumatické sudové dopravní čerpadlo čerpá materiál přímo z originálního zásobníku, materiál je dopravován do regulátoru tlaku materiálu. Regulátorem tlaku je přívodní tlak materiálu zredukován na požadovanou hodnotu (pracovní tlak), který je přiváděn do speciálního objemového zubového čerpadla, toto čerpadlo je poháněno servo – motorem, za zubovým čerpadlem je umístěn objemový čítač, který kontroluje dávkovaný objem materiálu od zubového čerpadla. Na základě této informace je ovládací elektronika schopná dynamicky regulovat otáčky servo-motoru a tím dávkované množství. Na konci celého systému je pak umístěn výstupní ventil, který otvírá a zavírá dávkovaný materiál.

Dávkovací komponenty a výrobky firmy LubTec pro stavbu 1 K zařízení a dávkovacích systémů:

hlavní stránka