Efektivní zalévání v elektrotechnickém průmyslu.

Pro významného výrobce transformátorů jsme dodali 2K směšovací zařízení Z-MIX. Výrobce dosud míchal materiál ručně a smyslem dodávky bylo zefektivnit výrobu o strojní míchání 2 K materiálu. Materiál je zákazníkovi dodáván v 200 litrových sudech, takže byl požadavek čerpat materiál přímo z tohoto balení, přičemž se nesměla přerušit výroba. Naše firma tedy dodala osvědčený dávkovací systém Z-MIX pracující s precizními zubovými čerpadly, míchaní materiálu docházívá ve statickém směšovači. Složka A pro lepší zalití mezi vinutí transformátoru je plně vyhřívaná na teplotu 40 ˚C, obě složky jsou dopravovány z tlakových zásobníků, přičemž tlakový zásobník složky A je vybaven míchadlem z důvodu rozmíchaní plniva obsaženého v materiálu složky A.

Pro automatické přečerpávání z 200 litrových sudů slouží dopravní čerpadla vlastní konstrukce vybavené pneumatickým zdvihacím zařízení pro snadnější výměnu, pod oběma sudy jsou umístěny záchytné vany.

K řízení stroje byl použit osvědčený řídící systém SIEMENS S7/1200, všechny procesní data jsou zobrazeny

na ovládacím dotykovém barevném displeji.

Samozřejmostí u všech strojů dodávaných firmou LubTec je najetí stroje na originální materiál, vylitrování, uložení továrního nastavení a zaškolení obsluhy v technickém centru LubTec. Tyto všechny úkony jsou v ceně stroje.

Pro více informací kontaktujte naše prodejní oddělení.

 

News 01.09.2022.


hlavní stránka